• +371 25 419 600
  • info@betoart.lv

Ēku pasīvā ugunsdrošība

Būvkonstrukciju ugunsdrošība

Uguns un pretdūmu aizsardzības sistēmas ir neatņemams komponents- sastāvdaļa elekroniskajām signalizācijām un sprinklersistēmām, darbojoties kā vienotai drošības kopai, padarot ēkas drošas cilvēkiem ugunsnelaimes gadījumu situācijās. Ugunsdrošības sistēmu uzstādīšana atjauno(veido) ēku sienu un grīdu, kā arī telpu kopumā integritāti ugunsgrēku gadījumos, kad tiek apdraudētas cilvēku dzīvības un inženiertehniskās  sistēmas.

Grenamat ugundrošie paneļi

  • Grenamat AL vermikulīta paneļi ventilāciju sistēmām PDF buklets
  • Grenamat AL paneļi būkonstrukciju aizsardzībai PDF buklets
  • Grenamat griestu aizsardzība PDF buklets
  • Grenamat metāla konstrukciju aizsardzība PDF buklets
  • Grenamat akustiskie paneļi PDF buklets
  • Grenamat dekoratīvie paneļi PDF buklets
  • Grenamat paneļi kuģu būvniecībai PDF buklets

Firebreak ugundrošie blīvejumi